DİNİMİZİ ANLAMADA KUR'AN YETMEZ - Fikriye SEKİN

DİNİMİZİ ANLAMADA KUR'AN YETMEZ


Rabbimiz Teala insanları yeryüzüne gönderdi onlara doğruyu, yanlışı öğretmeleri için uyarıcı olan peygamberler göndermiştir.

Peygamberler insanları uyarma görevini yerine getirirken bir taraftan kendi yaşam tarzlarıyla da insanlara örnek oluyorlardı.

Her peygamberin söylediği, yaptığı davranışlar hak ve hakikatten başka birşey değildi.Bu durum peygamber efendimizde de böyle olmuştur.

Peygamberimiz inen Kur'an ayetlerini insanlara tebliğ ederdi. Fakat kutsi hadis dediğimiz Kur'an da yazılı olmayan ayetler de vardı, ayrıca peygamberimizin Sünnet-i seniyesi,hadisleri de müslümanların ışık noktasıydı. Bu durum yıllarca böyle süre geldi. Fakat günümüz de farklı bir akım ortaya çıktı. Kur'an yeter hadislere gerek yok hadislerin çoğu uydurma diyenler akımı.

Sahih hadisler sahabe ,tabiî, tabeu't tabiîn sayesinde günümüze ulaştı. Kaynaklar net iken hadisler güvenilir değil durumunun ortaya atılması çok acı Ehl-i zikr vel -Kur-an adıyla bir hareket ortaya çıktı.

Bu düşünce şekli ilk olarak Hindistan da ortaya çıktı sömürgeleşen Hindistana gönderilen ingiliz oryantalist Sprenger Delhi'de kurulan islâmî ilimler fakültesinin başına getirildi ilk kez hadislerin büyük bir kısmının uydurma olduğunu söyleyen ve sünnetin değeri üzerine makaleler yazan kişi de yine sprengerdir.

İslam dünyasında ilk kez sünnet-i inkar hareketi ingiliz sömürgesi olan Hindistan da çıkmıştır.

Bu kimseler peygamberimizin Kur-an dışındaki hissi mucizelerini kabul etmez, şefaat ve kabir hayatını inkar ederler.Sünneti göz ardı ederek sadece Kur'an'ı esas alan bir din oluşturulmak istenmesi,dini ortadan kaldırmakla aynı anlama gelir.

Hadisler önemlidir Kur'an'ı Kerimi anlamak isteyenler ayetlerin nüzul sebebini bilmelidir. Ayetlerin indiriliş sebeplerine ancak hadis yoluyla ulaşılır.

Hadisin önemini Kur'an'ı Kerimimiz bize çok güzel açıklar Haşr suresi 7.ayetde "Peygamber size neyi emrederse onu tutun, size neyi yasaklarsa onu da bırakın" Necm suresinde ise "O arzusuna göre de konuşmaz bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir."

Peygamberimiz buyurur dinde sonradan çıkan işlerden sakının çünkü din de sonradan çıkarılmış her iş bid'attır ve her bid'at da sapıklıktır."

Evet din Kur'an ve hadislere bakılarak öğrenilir. Aksini inkâr yalancılıktır.

sekinfikriye@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
23Ağs

KONUŞMAK

28Tem

Liyakat

28Tem

Kadınımız Yine Mağdur

24Tem

Merhametsizlik

22Haz

Allaha Ulaşmada Aracıya Gerek Yok