On Dokuz İlden Biri Bizden Olsun (Palu İl Olsun) - Aziz Dinç

On Dokuz İlden Biri Bizden Olsun (Palu İl Olsun)


Ülkemizde şu anda 30 tane büyükşehir bulunmaktadır. Yıllardır birçok ilde bu statüye kavuşmak için büyük çaba sarf etti.
Fakat yapılan yeni düzenlemeyle,30 büyükşehirde uygulanan Bütünşehir Yasası,  yaygılaştırılacak büyükşehir olmayan 51 il bütünşehir kapsamına alınacak.

Önümüzdeki yılda uygulamaya konulması beklenen düzenlemeyle hedeflenen amaç, hizmetlerin verimliliğini artırmak, kaynakların yerinde kullanımını sağlamak, hizmetteki aksamalara engel olmak, denetim alanındaki boşluğu doldurmak, afet ve acil yardım hizmetlerini yürütmek olarak belirlendi.

MHP 12. Olağan Büyük Kurultay'ı da Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 100 il ve 1000 ilçeden oluşan bir idari sistemle Türkiye daha da güçlenecek sözleri önümüzdeki süreçte 19 ilçenin il olacağı şeklinde yorumlandı. 
Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan bütünşehir düzenlemesinin amacı ve hukuki altyapısına baktığımızda bir çok ilçenin il olacağı kaçınılmaz gibi gözüküyor.

Sayın Bahçelinin 19 yeni il müjdesi Alanya, İskenderun gibi ilçelerde sevinçle karşılandı. Gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na, gerekse diğer yasal düzenlemelere baktığımızda, Palu ilçemizin de il statüsünü kazanacak ilçeler arasında olduğu kanaatine vardır. Palu ilk çağlardan beri bölgenin önemli bir yerleşim alanı olmuştur.

M.Ö 5000 yıllarına ait bulgular mevcuttur. Tarih boyunca Sümerler, Hurriler, Hititler, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler  gibi değişik kültürlere sahne olmuş ve bu medeniyetlerin kültür hazinelerine beşiklik yapmıştır. Türk akınlarının başlamasıyla bölgeye önceleri Çubukoğulları, Artukoğulları Beyliği ve Anadolu Selçuklu Devleti hakim olmuştur. Daha sonraları İlhanlılar, Dulkadiroğulları ve Akkoyunluların hâkimiyeti altına girmiştir. Çaldıran Zaferinden sonra Cemşid Bey’in yönetiminde Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde Hükümet Sancak statüsüne alınan Palu; Cemşid Bey ve ailesinin idaresine verilmiştir. Tanzimat'a kadar bu şekilde idare edilmiştir. 1900’lü yılların başında 30 bini aşkın nüfusu,  8 nahiyesi ve 316 köyü olan Palu; 1948 yılında Karakoçan ve Sivan (Selvi)’nin ayrılması ve köylerin bir kısmının Bingöl merkeze bağlanması ile kendinden büyük bir parça kaybetmiştir.150’ye yakın köyü kalan Palu 1988 yılında Kovancılar, Arıcak ve Alacakaya'nın ilçe olması ile 35 köye kadar düşmüştür.

Şu an itibariyle tarihsel geçmişten gelen alışkanlıkla Gülüşkür Köprüsü’nün doğusu Palu olarak adlandırılmaktadır. Palu, Kovancılar, Karakoçan, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinin bulunduğu coğrafi konumu dikkate alındığına  bazı hizmetlerin şu anda götürülmesinde ciddi zorluklarla karşılaşılmaktadır. İl olunması halinde bu hizmetler çok daha rahat ve kolay götürülecektir.

Şu anki yerleşim ve yapılaşma dikkate alındığında Palu ve Kovancılar ilçelerinin birbirine kavuştuğunu söyleyebiliriz. Bu konudaki çalışmalarımı yaptıktan sonra birçok kişi ve Sivil Toplum Örgütüyle görüştüm. Bu konuda fikir alışverişinde bulundum. Tümü de bu konudaki yazacağım bir yazının iyi olacağı yönünde görüş bildirdiler. Fikir alışverişinde bulunduğum, Palu Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri  Palu’nun il olmasını o bölgeye ciddi bir katkı sağlayacağını bildirdiler.

Derneğin bölgeyle ilgili birçok projesi var. Bunlardan birinin de kurulacak olan Ziraat Fakültesinin bölgenin tarımsal alt yapısı dikkate alındığında çok büyük katı sağlayacağını bunun için çaba sarf ettiklerini dile getirdiler. Özelikle Palu adı altında kurulacak bir ilin her konuda bu bölgeye hareketlilik ve büyük bir ekonomik canlılık sağlayacağı kesin. Saydığımız bu beş ilçenin toplam nüfusu 106.426’dır. Bu nüfus oranı şu anda il olan Tunceli ve Bayburt an fazla, Ardahan ve Kilise yakın bir orandır. İl olması ve yeni hizmetlerin gelmesiyle bu nüfusun çok kısa sürede artacağı muhakkak.

Bir örnek verirsek şu anda Tunceli merkez nüfusu 30.000’dir. Bu nüfusun 1/5’ni Munzur Üniversitesinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Şu andaki idari yapı ve kırtasiyecilik dikkate alındığında, Diyarbakır ve Bingöl il sınırında bulunan bir köydeki kardeşimizin bir işi için Elazığ’a gelirken çekmiş olduğu zahmet ile zaman kaybını varın siz takdir edin.

Özelikle önümüzdeki yıl uygulanacak düzenlemenin temel amaçlarından bir kaynakların yerinde kullanımını sağlamak, hizmetteki aksamalara engel olmaktır. Palu’nun il olması bu 5 ilçede yaşayan kardeşlerimiz için çok büyük fayda sağlayacaktır. Yeni statü ile birlikte gelecek her alandaki yatırımlar yeni iş imkanları sağlayacaktır. Bu yatırımların kalitesi ve büyüklüğü tabi ki farklı olacaktır. 

Bir ilçe için kurulacak hastanenin kapasitesi ile, ille kurulacak hastanenin kapasitesi çok farklı olacaktır. Yeni bir il başta eğitim olmak üzere onlarca alanda büyük yatırımlar getirecek yeni iş imkanları yaratacaktır. Önümüzdeki secim süreci dikkate alındığında ilimize gelecek siyasilere bu konu ile ilgili taleplerimizin iletilmesi ve anlatılması daha kolay olacaktır.
Bu konuyu şu anda gündeme getirmemin sebebi, önümüzdeki süreçte uygulanacak yasal düzenleme ile mahalli idarelerin yapısındaki ciddi yasal değişikliktir.

Önümüzdeki süreçte,  kamuoyu desteğinin rahat kazanılacağı ve taleplerimizin daha fazla dinlenebilir olacağı inancındayım.Tabiki bu konuda tüm muhatapların bir araya gelip yapacakları çalışma bu talebimin sonucunu belirleyecektir.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
25May
18May

Kimin İçin Yürüyoruz

14May
05May
14Nis

BİZ BU HALE NASIL GELDİK